Ζωγραφική-Painting

Αναταραχή.50x40 Turmoil. Ακρυλικό σε καμβά. Acrylic on canvas.
Δουλεύοντας στο σπίτι. 50x40 Working in the house. Ακρυλικό σε καμβά. Acrylic on canvas.
Μοναξιά. 50x40 Loneliness . Ακρυλικό σε καμβά. Acrylic on canvas.
Άνθρωποι. 50x40 People. Ακρυλικό σε καμβά. Acrylic on canvas.
Στην γωνία. 40x50 In the corner. Ακρυλικό σε καμβά. Acrylic on canvas.
Φεύγοντας. 18x24 Leaving. Ακρυλικό σε καμβά. Acrylic on canvas.
Αναζήτηση. 70x50 Seeking. Ακρυλικό σε καμβά. Acrylic on canvas.
Μετανάστευση. 70x50 Immigration. Ακρυλικό σε καμβά. Acrylic on canvas.
Γυναίκα με κιθάρα. 70x50 Woman with guitar. Ακρυλικό σε καμβά. Acrylic on canvas.
Hagiography. Side 1. Αγιογραφία.
Hagiography. Αγιογραφία. Side 2.